Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

234. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Ribnica za l. trimesečje 1992, stran 251.

Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in 165. člena statuta občine Ribnica (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/78 in 2/82) je Skupščina občine Ribnica na seji zbora združenega dela in seji zbora krajevnih skupnosti dne 19. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe v občini Ribnica za I. trimesečje 1992
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu občine Ribnica za leto 1992, najdlje pa do konca meseca marca 1992, se izvaja začasno financiranje javne porabe v občini Ribnica na osnovi proračuna občine za leto 1991.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se zagotavlja sredstva za financiranje javnih potreb v obsegu sredstev, ki so bila sorazmerno porabljena v istem obdobju po proračunu za leto 1991, vendar največ četrtina realnega zneska vseh odhodkov proračuna za leto 1991.
3. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi splošnih določb odloka o proračunu občine Ribnica za leto 1991.
4. člen
Prihodki in odhodki realizirani in razporejeni po odloku o začasnem financiranju so sestavni del odloka o proračunu občine Ribnica za leto 1991.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1992 dalje.
Št. 01-FM-403-26-91
Ribnica, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Ribnica
Franc Mihelič, dipl. ek. l. r.