Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

233. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Ribnica za leto 1991, stran 250.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list SRS, št. 48/90) in 165. člena statuta občine Ribnica (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/78 in 2/82) je Skupščina občine Ribnica na seji zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 19. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu občine Ribnica za leto 1991
1. člen
V drugem členu odloka o proračunu občine Ribnica za leto 1991 (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/91) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1991 v višini 146,476.000 SLT se razporedijo:
– tekoče obveznosti 117,660.000 SLT
– investicijske obveznosti 28,816.000 SLT
2. člen
Bilanca splošnega in posebnega dela proračuna je sestavni del tega odloka.
3. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu RS in velja naslednji dan po objavi.
Št. 01-FM-402-5-91
Ribnica, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Ribnica
Franc Mihelič, dipl. ek. l. r.