Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

232. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in izdajo dovoljenj, stran 250.

Na podlagi 29. in 30. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 4., 5., 6., 7. in 8. člena odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 43/85, 46/86) in 207. člena statuta občine Črnomelj (SDL, št..9/79, 16/80, 1/82 in 3/85), 28. člena statuta občine Metlika, 258. člena statuta občine Novo mesto je Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto na seji dne 14. 1. 1992, v soglasju z Izvršnimi sveti Skupščin občin Črnomelj, Metlika in Trebnje sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in izdajo dovoljenj
1
Spremeni se 13. člen odredbe, tako da se glasi: Vrednost točke za izračun pristojbin znaša 2,41 SLT.
2
Odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 38-02/87-2-IS-017-27/91.
Novo mesto, dne 14. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto
Boštjan Kovačič, mag. l. r.