Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

231. Odredba o spremembi odredbe o delovnem času upravnih organov občine Novo mesto, stran 250.

Na podlagi drugega odstavka 95. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) in odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list SRS, št. 7/80, 38/82, 10/83, 4/87) je Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto na seji dne 7. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o delovnem času upravnih organov občine Novo mesto
1
V odredbi o delovnem času upravnih organov občine Novo mesto št. 115-01/89 z dne 31. 7. 1990, 12. 2. 1990, 7. 5. 1991 in 17. 9. 1991 se spremeni in dopolni 3. točka tako, da se glasi:
Uradne ure za neposredno poslovanje upravnih organov za občane, podjetja in druge organizacije so vsak dan, razen ob četrtkih. Delovni čas in uradne ure se začno ob 7. uri in končajo ob 15. uri, v ponedeljkih in sredah pa se končajo ob 17. uri.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, traja delovni čas v
a) sekretariatu za notranje zadeve za zadeve vozniških izpitov
– v ponedeljek in sredo od 13. ure do 21. ure
– v torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure;
– b) v sekretariatu za obrambo v centru za obveščanje
– vsak dan neprekinjeno 24 ur.
2
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o spremembi odredbe o delovnem času upravnih organov občine Novo mesto št. 152-01/89 z dne 12. 2. 1990, 7. 5. 1991 in 17. 9. 1991.
3
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS ih se uporablja od 1. 2. 1992.
Št. 152-01/89-IS-054-1/92
Novo mesto, dne 7. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.