Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

229. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Bočna, stran 249.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80) in pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 3. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov SO Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta SO Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90) so zbor krajevnih skupnosti na seji dne 13. 12. 1991, družbenopolitični zbor na seji dne 13. 12. 1991 in zbor združenega dela na seji dne 19. 12. 1991 sprejeli
ODLOK
o uvedbi uličnega sistema v naselju Bočna
1. člen
V naselju Bočna se imenujejo naslednje ulice:
1. Bočna
2. Čeplje
3. Delce
4. Kropa
5. Otok
6. Podhom
7. Slatina
Ulice obsegajo območja nekdanjih istoimenovanih zaselkov.
2. člen
Grafični prikaz poteka ulic je sestavni del tega odloka.
3. člen
Evidenco imen ulic vodi za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ v registru teritorialnih enot občine.
4. člen
Hišne številke v ulicah iz 1. člena določi, in dodeljuje za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-5/91-01
Mozirje, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.