Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

228. Odlok o imenovanju ulic v naselju Nazarje, stran 248.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80) in pravilnika o odločanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 3. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov SO Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta SO Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90) so zbor krajevnih skupnosti na seji dne 13. 12. 1991, družbenopolitični zbor na seji dne 13. 12. 1991 in zbor združenega dela na seji dne 19. 12. 1991 sprejeli
ODLOK
o imenovanju ulic v naselju Nazarje
1. člen
V naselju Nazarje se imenujejo naslednje ulice, ki potekajo:
1. Savinjska cesta – od meje KS na regionalni cesti Mozirje – Logarska dolina do Zadrečke ceste in Lesarske ceste (levi breg Savinje)
2. Ob Savinji – od Zadrečke ceste (levo od mosta preko Drete) do konca naselja Nazarje (desni breg Savinje)
3. Zlaborska pot – od Zadrečke ceste (desno od mosta preko Drete) do konca naselja Nazarje proti Žlabru
4. Samostanska pot – od priključka na Žlaborsko pot (kapelca) do Frančiškanskega samostana in od ulice Ob Savinji do konca naselja Nazarje proti Dobrovljam
5. Zadrečka cesta – od Žlaborske poti in ulice Ob Savinji (od mosta preko Drete) do Dobletine
6. Lesarska cesta – od Savinjske ceste do konca naselja Nazarje (ob GLINU)
7. Cvetlična ulica – od priključka na Lesarsko cesto do Dobletinske ulice
8. Dobletinska ulica – od Zadrečke ceste do Lesarske ceste
9. Pod Slatino – od Dobletinske ulice do Lesarske ceste
10. Vrtnarska ulica – od Dobletinske ulice do ulice Pod Slatino
11. Tominškova ulica – od ulice Pod Slatino proti Vrtnarski ulici
12. Tratnikova ulica – od ulice Pod Slatino do Vrtnarske ulice
13. Obrtniška ulica – območje obrtne cone v Nazarjah
2. člen
Grafični prikaz poteka ulic je sestavni del tega odloka.
3. člen
Evidenco imen ulic vodi za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ v registru območij teritorialnih enot občine.
4. člen
Hišne številke v ulicah iz 1. člena tega odloka določi in dodeljuje za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-04/91-0
Mozirje, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.