Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

225. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje, stran 248.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 3. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov SO Mozirje, ter predsednika, podpredsednika in članov Izvršnega sveta SO Mozirje (Uradni list SRS, št. 10/90) so zbor krajevnih skupnosti na seji dne 13. 12. 1991, družbenopolitični zbor na seji dne 13. 12. 1991 in zbor združenega dela na seji dne 19. 12. 1991 sprejeli
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje (Uradni list RS, št. 2/91) in v odloku o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje (Uradni list RS, št. 21/91) se V 18. členu datum 31. 12. 1990 nadomesti z novim datumom 31. 12. 1991.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-14/91-01
Mozirje, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.