Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

221. Odlok o razveljavitvi odloka o ustanovitvi geodetske uprave občine Mozirje in Velenje, stran 243.

Na podlagi 3. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov SO Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta SO Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90) so:zbor krajevnih skupnosti na seji dne 13. 12. 1991, družbenopolitični zbor na seji dne 13. 12. 1991 in zbor združenega dela na seji dne 19. 12. 1991 sprejeli
ODLOK
o razveljavitvi odloka o ustanovitvi geodetske uprave občine Mozirje in Velenje
1. člen
Razveljavi se odlok o ustanovitvi Geodetske uprave občine Mozirje in Velenje (Uradni list SRS, št. 2/85).
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati od 1. 1. 1992 dalje.
Št. 012-9/91-01
Mozirje, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.