Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

220. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov občine Mozirje, stran 243.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) ter 3. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopka za izvolitev predsednika, podpredsednika,in predsednikov zborov Skupščine občine Mozirje ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirje (Uradni list RS, št. 10/90) so zbor krajevnih skupnosti na seji, dne 13. 12. 1991, družbenopolitični zbor na seji, dne 13. 12. 1991 in zbor združenega dela na seji, dne 19. decembra 1991 sprejeli
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov občine Mozirje
1. člen
V odloku o davkih občanov občine Mozirje (Uradni list RS, št. 16/91), se v 3. členu valorizira lestvica osnov in znaša:
---------------------------------------------------------------------
             Sorodstveno
             razmerje, ki
             ustreza       Sorodstveno
             drugemu       razmerje, ki   Vsi
    Od vrednosti SLT dednemu redu    ustreza tretjemu drugi
    nad      do  (starši, bratje   dednemu redu
             sestre in njihovi  (dedi, babice)
             potomci)
---------------------------------------------------------------------
        241.000  5          8         11
  241.000  1,083.000  6          9         13
 1,083.000  1,926.000  7          10        15
 1,926.000  2,768.000  8          11        17
 2,768.000  3,611.000  9          12        19
 3,611.000  4,453.000  10         13        21
 4,453.000  5,296.000  11         14        23
 5,296.000  6,138.000  12         15        25
 6,138.000  6,981.000  13         16        27
 6,981.000        14         17        30
---------------------------------------------------------------------
2. člen
V 5. členu se valorizirajo osnove in zneski in sicer:
1. davek od stavb, stanovanj in garaž se plačuje po naslednjih stopnjah:
--------------------------------------------
  Če znaša davčna osnova – SLT   Stopnja
     nad       do       v%
--------------------------------------------
           126.000      0,10
   126.000     253.000      0,20
   253.000     541.000      0,30
   541.000    1,263.000      0,45
  1,263.000    2,707.000      0,65
  2,707.000    3,610.000      0,85
  3,610.000              1,00
--------------------------------------------
2. Od poslovnih prostorov:
--------------------------------------------
   Če znaša davčna osnova – SLT  Stopnja
    nad        do       v%
--------------------------------------------
           126.000      0,15
  126.000     253.000      0,35
  253.000     541.000      0,55
  541.000    1,263.000      0,75
 1,263.000    2,707.000      1,00
 2,707.000               1,25
--------------------------------------------
3. Od prostorov za počitek oziroma rekreacijo:
---------------------------------------------
  Če znaša davčna osnova – SLT   Stopnja
    nad        do       v%
---------------------------------------------
           126.000      0,20
  126.000      541.500      0,50
  541.000     1,444.000      0,80
 1,444.000     3,610.000      1,10
 3,610.000               1,50
---------------------------------------------
4. Od plovnih objektov dolžine najmanj 8 do, 9 metrov, se plačuje davek 2.300 SLT, nad dolžino 9 m pa po 900 SLT za vsak nadaljnji meter dolžine.
3. člen
V drugem odstavku 7. člena se znesek 2.000 din nadomesti z zneskom 3.600 SLT.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1992.
Št. 012-2/91
Mozirje, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
SO Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.