Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

218. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Metlika v I. trimesečju 1992, stran 241.

Na podlagi 10. člena odloka o volitvah, sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Metlika (SDL, št. 2/90) je Skupščina občine Metlika na skupni seji vseh zborov dne 19. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Metlika v I. trimesečju 1992
1. člen
Proračunske potrebe občine Metlika se v I. trimesečju 1992 leta do sprejetja proračuna za leto 1992 financirajo na podlagi proračuna za leto 1991.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo odhodki uporabljati največ do višine 25% prihodkov, razporejenih po proračunu za leto 1991.
Pooblasti se izvršni svet, da v skladu z zakoni zagotavlja financiranje osnovnih dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna.
3. člen
Prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del proračuna občine Metlika za leto 1992.
4. člen
Izvršni svet Skupščine občine Metlika je pooblaščen, da v primeru neenakomernega dotoka prihodkov odloči o najetju posojila iz rezervnega sklada in drugih kratkoročnih zadolžitvah.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1992.
Št. 403-95/90
Metlika, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Metlika
Branko Matkovič, dipl. jur. l. r.