Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

215. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog, stran 239.

Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje je na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/80, 29/86, 26/90) in 117. člena statuta občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 13/86 in 26/90) na 58. seji dne 14. 1. 1992 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog
I
Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog, ki ga je oktobra 1991 izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod št. naloge 4153.
II
Dokumentacija iz I. točke bo javno razgrnjena v prostorih KS Zalog, Agrokombinatska 2, Ljubljana Polje in v prostorih Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje, Proletarska 1, Ljubljana, od 27. januarja 1992 do 27. februarja 1992.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep začne veljati osmi dan po objavi.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje
Brane Matjašec, dipl. ek. l. r.