Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

211. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v občini Lenart v prvem trimesečju 1992, stran 237.

Na podlagi 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/ 90) in 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) je Skupščina občine Lenart na seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 19. decembra 1991 sprejela
ODLOK
o začasnem financiranju proračunskih potreb v občini Lenart v prvem trimesečju 1992
1. člen
Do sprejetja proračuna občine Lenart za leto 1992 se bodo naloge, ki so skupnega pomena za občino začasno, vendar najdlje do 31. marca 1992, financirale na podlagi odloka o proračunu občine Lenart za leto 1991.
2. člen
Razporeditev vseh prihodkov proračuna občine Lenart (odhodki), v času iz prejšnjega člena tega odloka, ne sme presegati 25% sredstev, razporejenih z odlokom o proračunu občine Lenart za leto 1991 (vključno s sklepom Izvršnega sveta Skupščine občine Lenart o renominaciji proračuna po odloku o proračunu občine Lenart za leto 1991).
3. člen
Doseženi prihodki in realizirani odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna občine Lenart za leto 1992.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1992 dalje.
Št. 400-1/91
Lenart, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.