Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

205. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Kranj v prvem trimesečju leta 1992, stran 234.

Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/89) in 9. člena odloka o sestavi, pristojnostih in volitvah v zbore SO Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na 14. seji zbora združenega dela dne 23. 12. 1991, na 14. seji zbora krajevnih skupnosti dne 17. 12. 1991 in na 11. seji družbenopolitičnega zbora dne 17. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe v občini Kranj v prvem trimesečju leta 1992
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu občine za leto 1992, najdalj pa za tri mesece, se izvaja začasno financiranje javne porabe v občini Kranj.
2. člen
V času začasnega financiranja se sme uporabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih dobah po proračunu za prejšnje leto, vendar največ četrtina realnega zneska vseh odhodkov po proračunu za prejšnje leto.
3. člen
Začasno financiranje se izvaja na osnovi trimesečnega načrta, ki ga sprejme Izvršni svet Skupščine občine Kranj.
4. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev na podlagi tega odloka so sestavni del proračuna občine Kranj za leto 1992.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1992.
Št. 401-01/91-06
Kranj, dne 23. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.