Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

204. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih Skupščine občine Idrija, stran 234.

Na podlagi 94. in 95. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88) in 7. člena odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list SRS, št. 7/80, 38/82, 10/83, 4/87) in 254. člena statuta občine Idrija je Izvršni svet Skupščine občine Idrija na seji 15. 1. 1992 sprejel
ODREDBO
o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih Skupščine občine Idrija
1. člen
Ta odredba določa začetek, konec, trajanje in razporeditev delovnega časa v upravnih organih in upravni organizaciji občine Idrija.
2. člen
Uvede se premakljiv začetek in konec delovnega časa delavcev. Možen čas za prihod na delo je med 7. in 8. uro, za odhod pa je:
– v ponedeljek, torek in četrtek med 15. in 16. uro
– v sredo med 17. in 18. uro
– v petek med 13. in 14. uro
Za vse delavce je obvezna prisotnost na delu v ponedeljek, torek ta četrtek med 8. in 15. uro, v sredo od 8. do 17. ure, v petek pa med 8. in 12.30 uro.
3. člen
Uradne ure za stranke so:
– v ponedeljek od 8. do12. ure in od 13. do 15. ure
– v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure
– v petek od 8. do 12.30 ure
4. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena so uradne ure v sprejemni pisarni in prijavno-odjavni službi vse delovne dni ves delovni čas.
5. člen
Med delovnim časom imajo delavci pravico do polurnega odmora in sicer med 12. in 12.30 uro, razen petka, ko je malica od 12.30 do 13. ure.
6. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega organa občine Idrija, oziroma način njihovega dela, lahko funkcionar, ki vodi tak organ, razporedi delovni čas drugače kot je določeno v 2. členu te odredbe.
7. člen
V primeru, ko to narekuje značaj nalog upravnega organa, je treba zagotoviti ustrezno dežurno službo. O potrebi in obsegu dežurstva odloča funkcionar, ki vodi upravni organ.
8. člen
Določbe te odredbe se smiselno uporabljajo za delovni čas organa za postopek za prekrške in Medobčinskega inšpektorata, če ni za posamezne organe z zakonom ali drugim predpisom na podlagi zakona drugače določeno.
9. člen
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih Skupščine občine Idrija z dne 1. 11. 1990.
10. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 1992 dalje.
Št. 152-1/89
Idrija, dne 16. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Idrija
Milan Božič, dipl. inž. arh. l. r.