Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

201. Odredba o spremembi tarif za plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje, stran 233.

Na podlagi 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 11. člena odloka o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Grosuplje (Uradni list SRS, št. 21/84) in 228. člena statuta občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 32/86, 1/88, 23/88 in Uradni list RS, št. 40/90) je Izvršni svet Skupščine občine Grosuplje na seji dne 23. 12. 1991 sprejel
ODREDBO
o spremembi tarif za plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje
1. člen
Tarife za plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje iz prvega odstavka člena odloka o plačevanju dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje (Uradni list SRS, št. 21/84) se spremenijo in znašajo za:
– govedo in konje 77,0
– žrebeta in teleta                  56,0
– prašiče do 50 kg teže                16,0
– prašiče nad 50 kg teže                38,0
– perutnino 3,8
– odstreljeno in prodano parkljasto divjad       58,0
– pse                         100,0
2. člen
Pristojbine se odvajajo v gotovini ali z drugimi sredstvi plačilnega prometa na zbirni račun št. 50130-630-6013315 – Občinske pristojbine za zdravstveno varstvo živali.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o spremembi tarif za plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 9/91 z dne 16. 8. 1991).
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-30/91
Grosuplje, dne 30. decembra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Grosuplje
Franc Ahlin l. r.