Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

200. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 232.

Na podlagi 3. in 10. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) in 223. člena statuta občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 32/86, 1/88, 23/88, 1/90 in Uradni list RS, št. 23/90) je Izvršni svet Skupščine občine Grosuplje na seji dne 14. 1. 1992 sprejel
ODREDBO o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V 2. členu odredbe o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 32/91) se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
ceno oskrbe v domu starejših občanov se poveča s 1. 2. 1992 tako, da znaša:
                        SLT/dan
- v enoposteljni sobi               390
- v dvoposteljni sobi               355
- v večposteljni sobi               327
- v enoposteljni mansardi             373
- v dvoposteljni mansardi             344
- dodatek za sladkorno dieto            15
- dodatek za ostale diete             11
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-1/92
Grosuplje, dne 14. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Grosuplje
Franc Ahlin, dipl. ek. l. r.