Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

198. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Grosuplje, stran 232.

Na podlagi 7., 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list SRS, št. 19/86) ter 5. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 11/90 in 23/90) je Skupščina občine Grosuplje na skupni seji dne 18. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Grosuplje
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občim Grosuplje (Uradni list SRS, št. 38/87 in 9/89) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Grosuplje določi do konca leta za naslednje leto s sklepom Skupščine občine Grosuplje, na predlog Sklada stavbnih zemljišč občine Grosuplje. Vrednost točke se med letom usklajuje z indeksom rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-9/87
Grosuplje, dne 18. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Grosuplje
Rudolf Rome l. r.