Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

195. Odlok o začasnem financiranju javne porabe občine Grosuplje v prvem trimesečju leta 1992, stran 230.

Na podlagi 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in 5. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 11/90 in 23/90) je Skupščina občine Grosuplje na skupni seji dne 18. 12. 1991 sprejela
ODLOK
o začasnem financiranju javne porabe občine Grosuplje v prvem trimesečju leta 1992
1. člen
Do sprejetja proračuna občine Grosuplje za leto 1992 se začasno, vendar najdlje do 31. 3. 1992, nadaljuje financiranje javne porabe na podlagi proračuna za leto 1991.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljeno v istem obdobju po proračunu za leto 1991, vendar največ četrtina realnega zneska vseh odhodkov po proračunu za leto 1991.
3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna občine Grosuplje za leto 1992.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1992.
Št. 402-8/91
Grosuplje, dne 18. decembra 1991.
Predsednik
Skupščine občine Grosuplje
Rudolf Rome l. r.