Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

194. Sklep o renominaciji ll. proračuna občine Črnomelj za leto 1991, stran 229.

Na podlagi 3. in 5. člena odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 1991 (SDL, št. 4/91) je izvršni svet na seji dne 19. 12. 1991 sprejel
SKLEP
o renominaciji II. proračuna občine Črnomelj za leto 1991
1. člen
Prihodki občinskega proračuna za leto 1991 znašajo:
                         SLT
– skupni prihodki            231,698.000
– razporejeni prihodki          230,798.000
– nerazporejeni prihodki           900.000
2. člen
Bilanca prihodkov in razporeditve odhodkov je sestavni del tega sklepa.
3. člen
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu in se uporablja od 1. 1. 1992 dalje.
Št. 401-7/90
Črnomelj, dne 19. decembra 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Črnomelj
Anton Horvat, dipl. ek. l. r.