Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

193. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta RTP 110/20 kV Cerknica z razvodom, stran 229.

Izvršni svet Skupščine občine Cerknica je na podlagi 37. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) sprejel na seji dne 15. 1. 1992
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta RTP 110/20 kV Cerknica z razvodom
I
Na javni vpogled za 30 dni od dneva objave tega sklepa se razgrne osnutek lokacijskega načrta RTP kV Cerknica z razvodom.
II
Osnutek lokacijskega načrta RTP 110/20 k V Cerknica z razvodom obsega tekstualni del in grafične priloge.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku lokacijskega načrta poda svoje pripombe in predloge vsak občan ali podjetje, druge organizacije, organi in društva.
IV
Osnutek lokacijskega načrta RTP 110/20 kV Cerknica z razvodom je razgrnjen v prostorih Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Cerknica vse uradne dni med uradnimi urami in v prostorih Krajevne skupnosti Cerknica.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski Občine Cerknica.
Št. 352 k/92-3
Cerknica, dne 15. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Cerknica
Peter Hribar, dipl. vet. l. r.