Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

192. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 229.

Na podlagi 1. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91) in 184. člena statuta občine Brežice (Uradni list SRS, št. 14/78, 1/80, 16/82, 31/85, 6/86) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na seji dne 30. 12. 1991 sprejel
ODREDBO
o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 13/91, 23/91 in 30/91) se v 1. členu na področju
13 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO, v podskupini ekonomska cena vzgojnovarstvene dejavnosti v vrtcih določijo kot najvišje cene:
                      ekonomska cena v SLT
1. v VVE Pišece
2 – 7 let                         7.794
mala šola                         4.529
2. v VVE Globoko
2 – 7 let                         6.822
mala šola                         3.918
3. v VVO Brežice, VVE Dobova, VVE Cerklje in VVE Artiče
varstvena družina                     8.699
2 – 7 let                         7.439
mala šola                         4.083
2. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se: 1. in 2. točka 1. člena od 1. decembra 1991 ter 3. točka od 1. januarja 1992 dalje.
Št. 358-14/91-7
Brežice, dne 10. januarja 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.