Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

190. Odlok o spremembah odlokov o določitvi števila sodnikov pri Sodišču združenega dela v Ljubljani, stran 228.

Na podlagi.21. člena zakona o sodiščih združenega dela (Uradni list SRS, št. 21/86) so Skupščine občin Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje in Skupščina mesta Ljubljane na skupnih sejah zborov sprejele
ODLOK
o spremembah odlokov o določitvi števila sodnikov pri Sodišču združenega dela v Ljubljani
V prvem členu odlokov o določitvi sodnikov pri Sodišču združenega dela v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 21/77 in 4/79) se številka 7 nadomesti s številko 11.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 02100-20/91-9
Domžale, dne 21. marca 1991.
Predsednik SO Domžale
mag. Ervin-Anton Schwarzbartl l. r.
Št. 108-1/91
Grosuplje, dne 27. septembra 1991.
Predsednik SO Grosuplje
Rudolf Rome l. r.
Št. 021-2/91
Hrastnik, dne 21. februarja 1991.
Predsednik SO Hrastnik
Leopold Grošelj l. r.
Št. 061-1/91-7
Kamnik, dne 2. aprila 1991.
Predsednik SO Kamnik
Maks Lavrinc l. r.
Št. 742-1/89-1/2
Kočevje, dne 18. marca 1991.
Predsednica SO Kočevje
Slavka Janša l. r.
Št. 711-1/91
Litija, dne 2. aprila 1991.
Predsednik SO Litija
Marko Godec l. r.
Št. 012-5/91
Logatec, dne 4. marca 1991.
Predsednik SO Logatec
Anton Antičevič, inž. l. r.
Št. 01-FM-068-1/91
Ribnica, dne 7. januarja 1992.
Predsednik SO Ribnica
Franc Mihelič, dipl. ek. l. r.
Št. 008-1/91-SO
Trbovlje, dne 17. oktobra 1991.
Predsednik SO Trbovlje
Franc Majnardi l. r.
Št. 3/18-008-01/91 Vrhnika, dne 25. aprila 1991.
Predsednik SO Vrhnika
France Kvaternik, dipl. inž. l. r.
Št. 742-1/91-01/1
Zagorje ob Savi, dne 13. februarja 1991.
Predsednik SO Zagorje ob Savi
Janez Režun, dipl. inž. l. r.
Št. 06-1/91
Ljubljana Bežigrad, dne 11. marca 1991.
Predsednik SO Ljubljana Bežigrad
Franci Polak l. r.
Št. 012-2/91-01
Ljubljana Moste-Polje, dne 28. februarja 1991.
Predsednik SO Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.
Št. 111-101/88
Mesto Ljubljana, dne 14. maja 1991.
Predsednik Skupščine mesta Ljubljane
Jože Strgar l. r.