Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

188. Sklep o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini, stran 215.

Na podlagi 42. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini
1. Pooblaščenim bankam se določi najmanjši znesek deviz, ki ga morajo imeti na računih v tujini, in sicer:
--------------------------------------------------------------------
                               mio ECU
--------------------------------------------------------------------
1.  Ljubljanska banka d.d. Ljubljana             91,4
2.  Ljubljanska banka Kreditna banka d.d. Maribor       10,6
3.  A banka d.d. Ljubljana                  10,3
4.  Nova Banka d.d. Ljubljana                 2,2
5.  Hipotekama banka d.o.o. Brežice              1,2
6.  Bank Austria mešana banka d.d. Ljubljana         10,2
7.  Probanka Mešana banka d.d. Maribor             1,2
8.  Slovenska investicijska banka d.d. Ljubljana        1,3
9.  Stanovanjsko komunalna banka d.d.
   Ljubljana                         5,0
10.  UBK banka d.d. Ljubljana                  1,2
11.  Slovenska zadružna kmetijska banka
   d.d. Ljubljana                       1,2
12.  Komercialna banka Triglav d.d. Ljubljana
13.  Ljubljanska banka Komercialna banka d.d.
   Nova Gorica                        1,2
--------------------------------------------------------------------
Skupaj                             138,2
--------------------------------------------------------------------
Najmanjši zneski deviz navedeni v tabeli iz prvega odstavka te točke se lahko dnevno zmanjšajo za znesek plačil fiksnih, garantiranih in konvencijskih obveznosti, če celotni devizni priliv določenega dne ne zadostuje za njihovo plačilo.
Banke smejo določene najmanjše devizne zneske v tekočem mesecu zmanjšati še za neto padec deviznega varčevanja občanov izračunanega za predhodni mesec.
2. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini (Uradni list RS, št. 17/91-I, 21/91-I in 30/91-I).
Prehodna določba
3. Banke, ki na dan uveljavitve tega sklepa ne dosegajo s tem sklepom predpisanega najmanjšega zneska deviz na računih v tujini, ga morajo doseči v roku enega meseca po njegovi uveljavitvi.
4. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. januarja 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.