Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

187. Sklep o spremembi sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine, stran 215.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena in 40. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in v zvezi s členi 10., 12., 19. in 97. zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. i/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine
1. V 6. členu sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine (Uradni list RS, št. 17/91-I, 19/91-I, 21/91-I, 27/91-I in 29/91-I) in v 4. členu sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine (prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 29/91-I) se beseda »prodati« nadomesti ž besedami »najprej ponuditi v odkup Banki Slovenije«.
2. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. januarja 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.