Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

186. Sklep o dopolnitvah sklepa o enotni tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije, stran 215.

Na podlagi 80. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o dopolnitvah sklepa o enotni tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
1. V sklepu o enotni tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št. 23/91-I) se v 24. točki za alinejo c) dodata alineji d) in e), ki se glasita:
»d) dvig tuje efektive za dnevnice 3% od vplačane tolarske protivrednosti
e) sprejem tuje efektive ob vračilu neuporabljenih dnevnic 1% od izplačane tolarske protivrednosti«.
2. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. januarja 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.