Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

185. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi pogojev in načina za nakup in prodajo državnih vrednostnih papirjev, stran 214.

Na podlagi 2. točke 25. člena, 27. člena ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi pogojev in načina za nakup in prodajo državnih vrednostnih papirjev
1. V sklepu o določitvi, pogojev in načina za nakup in prodajo državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 27/91 in 32/91) se v prvem odstavku 4. točke doda določilo pod 5), ki se glasi:
»5) rok, v katerem morajo banke odkupiti obveznice.«
2. Spremeni se 5. točka, ki se glasi:
»5. Banka proda Banki Slovenije obveznice Republike Slovenije za določeno obdobje in jih mora odkupiti od Banke Slovenije v roku, ki ga s sklepom določi guverner Banke Slovenije.«
3. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP 14-2/92
Ljubljana, dne 16. januarja 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.