Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

183. Sklep o dajanju kratkoročnih kreditov bankam za zagotavljanje dnevne likvidnosti, stran 214.

Na podlagi 5. točke 34. člena, 36. člena ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o dajanju kratkoročnih kreditov bankam za zagotavljanje dnevne likvidnosti
1. Banka Slovenije lahko daje bankam kratkoročne kredite za zagotavljanje dnevne likvidnosti na podlagi blagajniških zapisov Banke Slovenije, izdanih v skladu s sklepom o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 28/91), obveznic Republike Slovenije in drugih vrednostnih papirjev, določenih z zakonom o Banki Slovenije, ki jih ima banka v svojem portfelju.
2. Banka lahko črpa likvidnostni kredit pri Banki Slovenije le za kratkoročno premoščanje likvidnostnih težav, ki so v banki nastale zaradi nepredvidljivih dogodkov.
3. V skladu z denarnimi gibanji in likvidnostjo bank, guverner Banke Slovenije s sklepom podrobneje določi način in pogoje za črpanje likvidnostnega kredita.
S sklepom iz prvega odstavka te točke se določijo vrednostni papirji, na podlagi katerih lahko banka v določenem obdobju črpa likvidnostni kredit, višino kredita glede na stanje portfelja vrednostnih papirjev, roke, obrestno mero in druge pogoje.
4. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP 16/92
Ljubljana, dne 16. januarja 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.