Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1992 z dne 23. 1. 1992

Kazalo

178. Odlok o spremembi odloka o upravljanju gozdov v družbeni lastnini, za katere zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja, do izvedbe denacionalizacije, stran 211.

Na podlagi 84. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I) in tretjega odstavka 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni Ust SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi odloka o upravljanju gozdov v družbeni lastnini, za katere zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja, do izvedbe denacionalizacije
1. člen
V 1. členu odloka o upravljanju gozdov v družbeni, lastnini, za katere zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja, do izvedbe denacionalizacije (Uradni list RS, št. 33/91-I) se besedilo »vključno s sečnjo po gozdnogospodarskih načrtih, s tem, da vsako leto lahko uresničijo eno desetino gozdnogospodarskega načrta« nadomesti z besedilom »sečnjo pa le v gozdovih, za katere je vložena zahteva za denacionalizacijo, če s tem soglaša upravičenec«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-01/91-6
Ljubljana, dne 17. januarja 1992.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.