Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1991 z dne 29. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1991 z dne 29. 11. 1991

Kazalo

1133. Sklep o dopolnitvah sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine, stran 1114.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena in 40. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in v zvezi s členi 10., 12., 19. in 97. zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o dopolnitvah sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine
1. V 9. členu sklepa o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih v plačilih do tujine (Uradni list RS, št. 17/91-I in št. 21/91) se za drugim odstavkom dodaja tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»V primeru, da domači osebi iz prvega odstavka v roku 10 dni od dneva predložitve naloga iz drugega odstavka zapade v plačilo obveznost po tujih kreditih lahko banka v celoti ali delno, vendar največ do višine kreditne obveznosti, ki zapade v plačilo, odkloni plačilo v tujino po drugem odstavku tega člena in celoten ali delen znesek priliva odkupi od domače osebe po tečaju iz 24. člena zakona o deviznem poslovanju.
Banka je odkupljeni znesek iz tretjega odstavka tega člena dolžna položiti in držati na svojih računih v tujini do dneva zapadle kreditne obveznosti domače osebe iz prvega odstavka tega člena do tujine.
Banka je pri izvrševanju plačil domačim osebam iz prvega odstavka tega člena dolžna ugotoviti, ali je domača oseba poravnala vse obveznosti v državi po 19. členu zakona o deviznem poslovanju. Kolikor te obveznosti, vključno z vplačili tolarske protivrednosti za zapadle tuje kredite niso poravnane, je banka dolžna zavrniti nalog za plačilo v tujino po drugem odstavku tega člena.«
2. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 25. novembra 1991
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost