Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1991 z dne 29. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1991 z dne 29. 11. 1991

Kazalo

1131. Sklep o višini in načinu oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred potencialnimi izgubami banke, stran 1113.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o višini in načinu oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred potencialnimi izgubami banke
1. Ta sklep določa višino in način oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred potencialnimi izgubami (v nadaljnjem besedilu: rezervacije), ki izvirajo iz rizičnih naložb in ustreznih izvenbilančnih postavk banke.
2. Banka je dolžna oblikovati rezervacije v višini 0,5% od zneska celotne aktive in aktivnih izvenbilančnih postavk, razvrščenih in ponderiranih po stopnjah rizičnosti v skladu s sklepom o načinu izvajanja določb 26. člena zakona o bankah in hranilnicah.
3. Banka ugotavlja potrebni znesek rezervacij ob periodičnem in zaključnem računu.
Rezervacije banka oblikuje v breme prihodkov banke.
4. Rezervacije banka izkazuje na analitičnem računu v okviru računa 976 – dolgoročne rezervacije in v breme analitičnega računa v okviru računa 628 – ostali odhodki.
5. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. BP 4/91
Ljubljana, dne 25. novembra 1991.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost