Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1991 z dne 17. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1991 z dne 17. 10. 1991

Kazalo

714. Pravilnik o potnih listih in o vizumih ter o načinu vodenja evidenc o potnih listih in vizumih, stran 661.

Na podlagi prve in četrte točke 37. člena zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za notranje zadeve
PRAVILNIK
o potnih listih in o vizumih ter o načinu vodenja evidenc o potnih listih in vizumih
1. člen
Ta pravilnik določa obrazec potnega lista, skupinskega potnega lista, potnega lista za vrnitev, obliko in vsebino vizuma, obrazec vloge za izdajo potnega lista, skupinskega potnega lista in vizuma ter način vodenja evidenc o izdanih potnih listih in vizumih.
2. člen
Obrazci potnih listov iz prejšnjega člena so velikosti:
1. obrazec potnega lista je velikosti 8,8 x 12,5 cm z 32 stranmi;
2. obrazec skupinskega potnega lista je velikosti 12,5 x 17,6 cm z 12 stranmi;
3. obrazec potnega lista za vrnitev je velikosti 8,8 x 12,5 cm s štirimi stranmi.
3. člen
Obrazec vloge za izdajo potnega lista in vizuma je velikosti 10,5 x 15 cm in je izdelan iz kartona.
4. člen
Štampiljka, s katero se odtisne besedilo vizuma, je velikosti 7,5 x 5 cm.
5. člen
Potni listi iz 1. in 2. točke 2. člena tega pravilnika so iz posebnega papirja z vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi elementi. Platnice potnega lista in skupinskega potnega lista so temno modre barve.
Potni list za vrnitev je iz debelejšega papirja brez platnic, prva in zadnja stran sta modre barve.
6. člen
Podatki v obrazce potnih listov iz 2. člena tega pravilnika se vpisujejo s tiskalnikom ali s pisalnim strojem posebne izdelave.
7. člen
V potni list in v potni list za vrnitev se prilepi fotografija imetnika potnega lista velikosti 3,5 x 4,5 cm.
8. člen
Obrazec potnega lista, skupinskega potnega lista, potnega lista za vrnitev, vloge za izdajo potnega lista in vizuma ter oblika in vsebina vizuma, so objavljeni v prilogah od 1 do 5 k temu pravilniku in so njegov sestavni del.
9. člen
Stranka se mora ob prevzemu potnega lista vanj podpisati.
10. člen
O izdanih potnih listih in vizumih vodi organ, pristojen za izdajo potnih listov in vizumov evidenco. Evidenco o potnih listih in vizumih sestavljajo:
– register vlog za potne liste in za vizume;
– register zavrnjenih vlog za potne liste in za vizume, odvzetih potnih listih in razveljavljenih vizumih;
– kartoteka izdanih potnih listov in vizumov;
– kartoteka podanih zahtev za zavrnitev izdaje potnih listov ali vizumov, oziroma za odvzem potnih listov ali razveljavitev vizumov;
– seznam izgubljenih, ukradenih in pogrešanih potnih listov.
11. člen
Register vlog za potne liste in za vizume vsebuje rubrike, v katere se vpišejo:
– zaporedna številka,
– priimek in ime prosilca,
– EMŠO,
– datum vložitve vloge,
– vrsta vizuma in država, za katero prosi za vizum,
– serijska številka potnega lista ter,
– pripombe.
12. člen
Register zavrnjenih vlog za potne liste in za vizume, odvzetih potnih listov in razveljavljenih vizumov ima rubrike, v katere se vpišejo:
– zaporedna številka,
– priimek in ime tistega, katerega vloga je bila zavrnjena oziroma potni list odvzet ali vizum razveljavljen,
– EMŠO,
– zakonska podlaga za zavrnitev vloge oziroma odvzem potnega lista ali razveljavitev vizuma,
– datum vložitve in izid pritožbe zoper odločbo o zavrnitvi vloge oziroma zoper odločbo o odvzemu potnega lista ali razveljavitvi vizuma,
– datum vložitve tožbe in izid postopka v tožbi zoper dokončno odločbo o zavrnitvi vloge oziroma dokončne odločbe o odvzemu potnega lista ali razveljavitvi vizuma.
13. člen
Kartoteka izdanih potnih listov je sestavljena iz vlog za potne liste in za vizume, ki so vložene v kartoteko po abecednem redu ali kronološko po datumih vlog, če se vodi evidenca potnih listov na računalniku.
14. člen
Kartoteka podanih zahtev za zavrnitev izdaje potnih listov ali vizumov, za odvzem potnih listov ali vizumov vsebuje naslednje podatke:
– priimek in ime osebe zoper katero je podana zahteva,
– EMŠO,
– stalno prebivališče ter
– zakonska podlaga za odklonitev izdaje oziroma odvzem potnega lista.
15. člen
Seznam izgubljenih, ukradenih in pogrešanih potnih listov vsebuje naslednje podatke:
– priimek in ime lastnika, – EMŠO,
– serijsko številko potnega lista,
– datum prijave izgube, kraje ali pogrešitve potnega lista,
– pripombe.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0101-Z-031/191-91
Ljubljana, dne 9. oktobra 1991.
Minister
za notranje zadeve
Igor Bavčar l. r.

AAA Zlata odličnost