Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

239. Odlok o zagotavljanju in uporabi sredstev namenjenih za odpiranje novih delovnih mest, stran 238.

Na podlagi 3. in 15. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) ter 5. člena odloka o pristojnosti zborov Skupščine občine Mozirje in postopku za izvolitev predsednika, podpredsednika in predsednikov zborov Skupščine občine Mozirje, ter predsednika in članov Izvršnega sveta Skupščine občine Mozirje na skupni seji zborov skupščine občine dne 28. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o zagotavljanju in uporabi sredstev namenjenih za odpiranje novih delovnih mest
1. člen
S tem odlokom Skupščina občine Mozirje ureja zagotavljanje in uporabo sredstev namenjenih za odpiranje novih delovnih mest v malem gospodarstvu.
2. člen
Sredstva za odpiranje novih delovnih mest v malem gospodarstvu se zagotavljajo:
– iz sredstev tekoče proračunske rezerve iz leta 1990 v višini 2,000.000 din
– iz sredstev, ki jih za sofinanciranje novih delovnih mest prispeva gospodarstvo
– iz drugih virov.
Sredstva za sofinanciranje novih delovnih mest v malem gospodarstvu se vodijo na posebni partiji občinskega proračuna.
3. člen
O uporabi sredstev za sofinanciranje novih delovnih mest odloča Izvršni svet Skupščine občine Mozirje. O uporabi teh sredstev izvršni svet poroča zborom Skupščine občine Mozirje dvakrat letno.
Predloge za obravnavo vlog za koriščenje sredstev pripravi pristojen upravni organ.
4. člen
Izvršni svet Skupščine občine Mozirje predpiše postopek, pogoje in merila za pridobivanje in uporabo sredstev za razvoj s pravilnikom.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje novih delovnih mest se dodelijo za odpiranje novih delovnih mest v malem gospodarstvu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-16/91-08
Mozirje, dne 11. julija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Mozirje
Andrej Presečnik, dipl. inž. agr. l. r.