Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

234. Sklep o preimenovanju osnovne šole Rakova jelša v ustanavljanju, stran 237.

Na podlagi 8. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80, 29/86 – popr. 31/86), 11. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov skupščine občine o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 1/90) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik, na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 26. 6. 1991 sprejela
SKLEP
o preimenovanju Osnovne šole Rakova jelša v ustanavljanju
1
Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik, kot ustanovitelj, preimenuje Osnovno šolo Rakova jelša v ustanavljanju.
2
Novo ime šole se glasi: Osnovna šola Livada v ustanavljanju Ljubljana, Ulica Dušana Kraigherja.
3
Sklep o preimenovanju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 012-1/91
Ljubljana, dne 26. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.