Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

232. Sklep o preimenovanju osnovne šole Dolomitski odred Polhov Gradec, Podružnične osnovne šole Mivšek - Nagode Šentjošt, stran 236.

Na podlagi 8. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80, 29/86 – popr. 31/86), 11. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov skupščine občine in o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 1/90) in na predlog sveta šole, je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik, na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 26. 6. 1991 sprejela
SKLEP
o preimenovanju Osnovne šole Dolomitski odred Polhov Gradec, Podružnične osnovne šole Mivšek – Nagode Šentjošt
1
Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik, kot ustanovitelj, preimenuje Osnovno šolo Dolomitskega odreda Polhov Gradec, Podružnično osnovno šolo Mivšek-Nagode Šentjošt.
2
Novo ime podružnične šole se glasi: Osnovna šola Polhov Gradec, Podružnična osnovna šola Šentjošt.
3
Sklep o preimenovanju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi.
Št. 012-1/91
Ljubljana, dne 26. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.