Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

224. Sklep o spremembi sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za del planske celote M 6 Štepanjsko naselje-Hrušica-Bizovik, stran 230.

Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje je na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur, list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 117. člena statuta občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 26/90) na izredni seji dne 8. 7. 1991 sprejel
SKLEP
o spremembi sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za del planske celote M 6 Štepanjsko naselje-Hrušica-Bizovik
I
II. točka sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za del planske celote M 6 Štepanjsko naselje-Hrušica-Bizovik (Uradni list RS, št. 23/91) se spremeni tako, da se glasi:
»Dokumentacija iz I. točke bo javno razgrnjena v prostorih KS Bizovik, Bizoviška cesta 6 in v prostorih Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje, Proletarska 1, Ljubljana od 20. junija 1991 do 6. septembra 1991.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.«
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Brane Matjašec, dipl. ek. l. r.