Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

223. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Litija v letu 1991, stran 229.

Na podlagi 250. člena statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83 in 16/87) je Izvršni svet Skupščine občine Litija na svoji 28. seji dne 27. 6. 1991 sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Litija v letu 1991
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča na območju občine Litija na dan 31. 12. 1990 znaša 10.500 din.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Litija so:
– za objekte in naprave individualne rabe 740 din
– za objekte in naprave kolektivne rabe 910 din.
3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu po odstotku v:
I. območju: mestno naselje Litija in Šmartno z Ustjem 5%
II. območju: zemljišča, ki so urejena z zazidalnim načrtom 4%
III. območju: zemljišča, ki so urejena z urbanističnim redom in prostorskimi ureditvenimi pogoji 3%.
4. člen
Povprečna gradbena cena, povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišč in korist za razlaščena stavbna zemljišča, se med letom valorizira skladno z indeksi za obračun razlik v ceni gradbenih storitev splošnega združenja gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-3/91
Litija, dne 27. junija 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Litija
Slavko Rokavec l. r.