Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

222. Odločba o spremembi odločb Skupščine občine Lenart o uvedbi komasacijskih postopkov, stran 229.

Na podlagi 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/ 90), 80. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1-5/79, 11-583/81, 1-2/86, 9-657/90) ter 202. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86) je Skupščina občine Lenart na seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela, dne 27. junija 1991 sprejela
ODLOČBO
o spremembi odločb Skupščine občine Lenart o uvedbi komasacijskih postopkov
1. člen
V odločbi Skupščine občine Lenart o uvedbi komasacijskih postopkov na območju delov k. o. Vinička vas, Močna, Gočova in Zg. Senarska v občini Lenart, št. 462-1/81, 462-3/81 in 462-4/81 z dne 5. 1. 1982 (Uradni list SRS, št. 14-869/82 in Uradni list RS, št. 29-1056/90) se v 5. točki »Jožef Kraner« nadomesti z »Marija Golež«.
2. člen
V odločbi Skupščine občine Lenart o uvedbi komasacijskih postopkov za območje melioracijskega območja k. o. Zamarkova, Voličina, »Lormanje«, št. 462-2/84-8 z dne 22. 11. 1984 (Uradni list SRS, št. 39-1834/84 in Uradni list RS, št. 29-1506/90) se v 9. točki »Jožef Kraner« nadomesti z »Marija Golež«.
3. člen
V odločbi Skupščine občine Lenart o uvedbi komasacijskega postopka za območje melioracijskega območja Drvanja-Ročica, št. 462-1/85-4 z dne 11. 7. 1985 (Uradni list SRS, št. 29-1307/85 in Uradni list RS, št. 29-1506/90) se v 10. točki nadomesti »Jožef Kraner« z »Marija Golež«.
4. člen
V odločbi Skupščine občine Lenart o uvedbi komasacijskega postopka za melioracijsko območje Šetarska gmajna, št. 462-3/85-4 z dne 24. 10. 1985 (Uradni list SRS, št. 37-1543/85 in Uradni list RS, št. 29-1506/90) se v 10. točki »Jožef Kraner« nadomesti z »Marija Golež«.
5. člen
Ta odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski Skupščine občine Lenart. Proti tej odločbi ni pritožbe, možen je upravni spor.
Št. 462-1/91
Lenart, dne 27. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.