Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

218. Odlok o preimenovanju Malograjskega prehoda in Mekinjskega drevoreda, stran 227.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80), 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80), ter 7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 1/90) je Skupščina občine Kamnik na 11. seji zbora združenega dela in na 11. seji zbora krajevnih skupnosti dne 26. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o preimenovanju Malograjskega prehoda in Mekinjskega drevoreda
1. člen
V naselju Kamnik se Malograjski prehod preimenuje v Šlakarjev prehod, v naselju Mekinje pa se Mekinjski drevored preimenuje v Prašnikarjev drevored. V naselju Kamnik se pot od Samčevega predora do pokopališča poimenuje v Šlakarjevo pot.
2. člen
Grafični prikaz prehoda, poti in drevoreda je razviden v načrtu M = 1:1000, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled pri Geodetski upravi občine Kamnik.
3. člen
Geodetska uprava občine Kamnik izvede vse spremembe po tem odloku v vseh predpisanih evidencah.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-24/91
Kamnik, dne 26. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kamnik
Maksimilijan Lavrinc l. r.