Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

211. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen, stran 223.

Na podlagi 5. člena zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85) in na podlagi 2. člena odloka o določitvi organov za sprejem ukrepov neposredne kontrole cen (Uradni list SRS, št. 16/85) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na svoji seji dne 11. 7. 1991 sprejel
ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen
1. člen
V odredbi o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 4/91 in 14/91) se spremeni 1. stavek 2. odstavka 1. člena in se glasi:
»Ne glede na prvi odstavek 1. člena te odredbe smejo podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela cene svojih proizvodov in storitev, ki so po predpisih veljale in bile uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te odredbe povečati, tako da znašajo:
- proizvodnja in distribucija vode   din
- za gospodinjstvo           4,90
- za gospodarstvo           10,20
- kanalščina
- za gospodinjstvo           1.90
- za gospodarstvo           4,10
- čistilna naprava           0,83
- odvoz smeti in odpadkov
- za gospodinjstvo           0,93
- za gospodarstvo          1,99.«
2. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne naslednji dan po objavi.
Št. 385-2/91-7
Brežice, dne 11. julija 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.