Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1991 z dne 19. 7. 1991

Kazalo

208. Odredba o določitvi cen jedilnega olja, sladkorja, jedilne soli, masti in pralnih praškov iz republiških blagovnih rezerv, stran 209.

Na podlagi 8. člena zakona o cenah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1-21/91-I) in 272. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 37/85, 37/87 in 18/88) izdaja minister za trgovino
ODREDBO
o določitvi cen jedilnega olja, sladkorja, jedilne soli, masti in pralnih praškov iz republiških blagovnih rezerv
1. člen
Iz republiških blagovnih rezerv se sprosti 329 ton jedilnega olja v litrskih steklenicah po veleprodajni ceni 34,80 dinarjev za liter, fco kupec. Republiška direkcija za blagovne rezerve prizna kupcu 6% rabata.
Sprosti se tudi 500 ton surovega olja po tržni ceni 18,00 dinarjev za kilogram, fco kupec.
2. člen
Iz republiških blagovnih rezerv se sprosti 5.000 ton sladkorja v kilogramski embalaži po proizvajalčevi ceni 13 dinarjev za kilogram in 5.000 ton sladkorja v 50 kilogramski embalaži po proizvajalčevi ceni 12 dinarjev za kilogram. Cene veljajo fco skladišče Republiške direkcije za blagovne rezerve.
3. člen
Iz republiških blagovnih rezerv se sprosti 500 ton jedilne soli po veleprodajnih cenah in sicer: morska sol 11,79 dinarjev za pakiranje 1/1 kilograma; 6,94 dinarjev za pakiranje 25/1 kilograma in 6,39 dinarjev za pakiranje 50/1 kilograma. Cene veljajo fco kupec. Republiška direkcija za blagovne rezerve prizna kupcu 5% rabata. Za kameno sol velja veleprodajna cena 12,56 dinarjev za kilogram, fco skladišče Republiške direkcije za blagovne rezerve. Republiška direkcija za blagovne rezerve prizna kupcu 5% rabata.
4. člen
Iz republiških blagovnih rezerv se sprosti 1.000 ton pralnih praškov po proizvajalčevih in veleprodajnih cenah, veljavnih na dan dobave. Veleprodajne cene veljajo fco kupec. Republiška direkcija za blagovne rezerve prizna kupcu 8% rabata.
5. člen
Iz republiških blagovnih rezerv se sprosti 100 ton masti po proizvajalčevih prodajnih cenah, veljavnih na dan dobave, fco naloženo.
6. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-002/91-01/07
Ljubljana, dne 2. julija 1991.
Minister za trgovino
Maks Bastl l. r.