Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991

Kazalo

124. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno šibkejših družin, stran 134.

Na podlagi 115. člena statuta Skupščine občine Škofja Loka (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/88) je izvršni svet na svoji seji dne 11. 6. 1991 sprejel
PRAVILNIK
o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno šibkejših družin
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in način za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna – Jobstov sklad.
2. člen
Sredstva, pridobljena na podlagi tega pravilnika, so namenjena sofinanciranju izobraževanja nadarjenih učencev glasbe iz socialno šibkejših družin, ki prebivajo v občini Škofja Loka.
3. člen
Izbor učencev na podlagi razpisa, vsako šolsko leto posebej določi tričlanska strokovna komisija. Komisijo imenuje izvršni svet za dobo štirih let. Razpis je javen in ga vsako leto objavi izvršni svet najkasneje do konca junija. Vsebovati mora rok za prijavo, višino razpoložljivih sredstev in kriterije, ki jih določa ta pravilnik.
4. člen
Komisija pri izboru upošteva (razen prvo leto šolanja) poleg odličnega uspeha, ki je pogoj za sofinanciranje, kriterije iz 5. in 6. člena tega pravilnika.
5. člen
Učenec je upravičen do sofinanciranja, če mesečni dohodek družine v kateri živi, v zadnjih treh mesecih na družinskega člana ne presega višine 100% zajamčenega, osebnega dohodka. 50 točk
6. člen
1. Za vsak dosežen rezultat na tekmovanjih
----------------------------------------------------------
           1. mesto   2. mesto   3. mesto
----------------------------------------------------------
- Škofja Loka     10 točk    5 točk    2 točki
- Gorenjska      20 točk    15 točk    10 točk
– Slovenija      25 točk    20 točk    15 točk
- izven Slovenije   30 točk    25 točk    20 točk
----------------------------------------------------------
2. Za vsak javni nastop
----------------------------------------
- Škofja Loka          1 točka
- Gorenjska           3 točke
– Slovenija            5 točk
- izven Slovenije         7 točk
----------------------------------------
Osnove za kriterije iz 1. in 2. točke tega člena se nanašajo na preteklo šolsko leto.
Potrdilo o javnem nastopu izda pristojna glasbena šola.
7. člen
Odstotek sofinanciranja se določi po naslednji tabeli:
                   %
1. 50-64 točk           50
2. 65-79 točk          51-60
3. 80-94 točk          61-70
4. nad 94 točk         71-80
8. člen
Ob upoštevanju mnenja Centra za socialno delo lahko komisija zaradi posebno težkih socialnih razmer posameznega učenca popolnoma oprosti plačila šolnine.
9. člen
Odobreno denarno pomoč nakazuje mesečno Sekretariat za občo upravo in proračun izvajalcu glasbenega pouka.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja s šolskim letom 1991/92 dalje.
Št. 613-1/91
Škofja Loka, dne 6. junija 1991.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Škofja Loka
Vincencij Demšar l. r.

AAA Zlata odličnost