Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991

Kazalo

119. Sklep o uvedbi IV. krajevnega samoprispevka na območju KS Oplotnica, stran 131.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 12. člena zakona o referendumu in drugih oblikah izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 18/88), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na področju Krajevne skupnosti Oplotnica (Uradni list RS, št. 22/91), izida referenduma dne 16. 6. 1991 in statuta KS Oplotnica je svet KS Oplotnica na seji dne 27. 6. 1991 sprejel
SKLEP
o uvedbi IV. krajevnega samoprispevka na območju KS Oplotnica
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Oplotnica se uvede IV. krajevni samoprispevek v denarju, za sofinanciranje in izvajanje sprejetega programa za obdobje 5 let in sicer od 1. septembra 1991 do 31. avgusta 1996.
2. člen
Po izračunih bo s samoprispevkom zbranih na območju KS Oplotnica 6,900.000 din. Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila izključno za uresničitev sprejetega programa.
3. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju KS Oplotnica in zavezanci, ki imajo nepremičnine v KS Oplotnica, njih stalno bivališče pa je izven krajevne skupnosti, v naslednji višini:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 1,5% od bruto osebnih dohodkov, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu, zmanjšanih za davke in prispevke iz naslova ter prejemkov;
2. upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnin, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za davke in prispevke;
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 1,5% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
4. lastniki zemljišč po stopnji 5% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin;
5. 30% od povprečnega mesečnega OD v RS za preteklo leto, lastniki hiš, ki nimajo stalnega bivališča v KS Oplotnica in lastniki počitniških hišic, ki nimajo stalnega bivališča v KS Oplotnica;
6. 2% povprečnega mesečnega OD, doseženega v gospodarstvu RŠ za preteklo leto plačujejo delavci, ki so na začasnem delu v tujini;
7. 10% zavezanci, katerim se davek odmerja v pavšalnem letnem znesku od odmerjenega davka.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
5. člen
Sredstva se bodo zbirala na žiro računu pri Krajevni skupnosti Oplotnica. Za pravočasno izvajanje programa ter trošenje, sredstev je zadolžen Svet Krajevne skupnosti Oplotnica.
Pravilnost obračunavanja in odvajanje sredstev pri izplačilu oziroma izplačevalcih dohodka kontrolira SDK in Občinska uprava za družbene prihodke.
S samoprispevkom zbrana sredstva se zbirajo na posebnem žiro računu KS Oplotnica št. 51810-842-048-82107 – krajevni samoprispevek KS Oplotnica.
6. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS, ter začne valjati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 9. 1991 dalje.
Predsednik
skupščine KS
Alfonz Zajko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti