Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991

Kazalo

118. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ugotovitvi usklajenosti zazidalnih načrtov s sprejetim srednjeročnim družbenim planom občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-1990, stran 130.

Na podlagi 82. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 27. člena statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 9/91) je Skupščina občine Slovenska Bistrica dne 11. 6. 1991 na 10. skupni seji sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ugotovitvi usklajenosti zazidalnih načrtov s sprejetim srednjeročnim družbenim planom občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-1990
1. člen
V 2. členu odloka o ugotovitvi usklajenosti zazidalnih načrtov s sprejetim srednjeročnim družbenim planom občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-1990 se spremeni naslednje:
– dopolni se prva alineja, ki omenja ZN Oplotnica s Čadramom (Uradni list SRS, št. 26/85) tako, da se ji doda odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev odloka o programskih delih zazidalnih načrtov naselja Oplotnica s Čadramom, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 35/89;
– črta se zadnja alineja.
2. člen
Dopolnitev odloka se nanaša na tekstualne dele posameznih zazidalnih načrtov z naslednjo vsebino:
V individualnih stanovanjskih conah naj se namembnost objektov dopolni s poslovno-stanovanjsko namembnostjo, kamor je možno locirati mirno servisno storitveno dejavnost, gostinsko dejavnost in trgovsko dejavnost za osnovno preskrbo.
Omenjene dejavnosti ne smejo povzročati negativnih vplivov na okolje. Povzročen hrup mora biti v dovoljenih mejah za čisto stanovanjsko cono; vplivi na podtalje in zrak morajo biti v skladu s predpisi in sanitarno-tehničnimi zahtevami.
V primeru dvoma o ekološki neoporečnosti konkretne obrti oziroma dejavnosti, si je investitor dolžan pred zaprositvijo za lokacijsko odločbo pridobiti mnenje pooblaščene strokovne organizacije o ustrezni dejavnosti in zaščitnih ukrepih.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/1-012-26/91
Slovenska Bistrica, dne 11. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Slovenska Bistrica
Ivan Pučnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti