Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991

Kazalo

117. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Slovenska Bistrica za leto 1990, stran 130.

Na podlagi 35. člena zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78) in 27. člena statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/91) je Skupščina občine Slovenska Bistrica na 10. skupni seji dne 11. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o zaključnem računu proračuna občine Slovenska Bistrica za leto 1990
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna za leto 1990.
2. člen
Zaključni račun za leto 1990 obsega tudi zaključni račun rezervnega sklada.
3. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1990 so:
1. PRORAČUN
-------------------------------------------------------------------
             Skupaj    Obč. Program  Rep. program
-------------------------------------------------------------------
Prihodki     238,591.254,50   211,724.681,60  26,866.572,90
odhodki     238,466.403,10   211,680.684,60  26,785.718,50
pres. prih.     124.851,40      43.997,00    80.854,40
-------------------------------------------------------------------
2. REZERVNI SKLAD
-------------------------------------------------------------------
prihodki       385.475,60
odhodki
presežek prihodkov  385.475,60
-------------------------------------------------------------------
4. člen
Presežek prihodkov v znesku 43.997 za občinski program in 80.854,40 za republiški program, se po zaključnem računu za leto 1990 razporedi za prenos v naslednje leto.
5. člen
Presežek prihodkov rezervnega sklada v višini 385.475,60 se po zaključnem računu rezervnega sklada za leto 1990 prenese v prihodke tega sklada za leto 1991.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/1-012-23/91
Slovenska Bistrica, dne 11. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Slovenska Bistrica
Ivan Pučnik l. r.

AAA Zlata odličnost