Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991

Kazalo

113. Odlok o krajevni turistični taksi v občini Radovljica, stran 128.

Na podlagi 2. točke 7. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) in 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89) je Skupščine občine Radovljica na 9. skupnem zasedanju ZZD, ZKS in DPZ dne 25. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o krajevni turistični taksi v občini Radovljica
1. člen
S tem odlokom se določa višina krajevne turistične takse v občini Radovljica.
2. člen
Višina turistične takse je različna glede na stopnjo infrastrukturne opremljenosti kraja za turistično dejavnost in potrebe turističnega razvoja v kraju.
3. člen
Upoštevaje kriterije iz predhodnega člena se v občini Radovljica določi krajevna turistična taksa v višini:
1. Bled z okolico (KS Bled, Ribno, Gorje, Zasip, Bohinjska Bela) 11 točk
2. Bohinj z okolico (KS Bohinjska Bistrica, Stara Fužina, Koprivnik, Srednja vas)
– januar, februar, marec, julij, avgust – 11 točk
– april, maj, junij, september, december – 7 točk 37 Radovljica z okolico (KS Radovljica, Lesce, Begunje, Brezje, Mošnje, Kamna gorica, Ljubno, Podnart, Kropa, Srednja Dobrava, Lancovo)
– julij in avgust – 9 točk
– vsi drugi meseci – 7 točk.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednje določbe odloka o komunalnih taksah v občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/88 – prečiščeno besedilo, št. 23/88, 3/89 in 12/89)
– 1. točka prvega odstavka 1. člena,
– v 8. členu besede: vključno turistična taksa,
– 9., 10., 11. in 12. člen,
– tarifna številka 1 Tarife, ki je sestavni del odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 1991 dalje.
Št. 417-1/90
Radovljica, dne 25. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost