Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991

Kazalo

109. Sklep o prenehanju začasnega ukrepanja družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine v Zveznem centru za izobraževanje gradbenih inštruktorjev, p.o., Ljubljana, stran 126.

Na podlagi 606. in 616. člena zakona o združenem delu (Uradni list SFRJ, št. 11/88) in 55. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 2/91) je Skupščina občine Ljubljana Bežigrad na 11. seji zbora združenega dela dne 20. 6. 1991, na 11. seji zbora krajevnih skupnosti dne 20. 6. 1991 in na 12. seji družbenopolitičnega zbora dne 20. 6. 1991 sprejela
SKLEP
o prenehanju začasnega ukrepanja družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine v Zveznem centru za izobraževanje gradbenih inštruktorjev, p.o., Ljubljana
1
Začasni ukrep družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine v Zveznem centru za izobraževanje gradbenih inštruktorjev, p.o., Ljubljana, preneha.
2
Razreši se začasni poslovodni organ Janez Kapun, roj. 15. 12. 1945, dipl. soc, stan. Vojkova 48, Ljubljana.
3
Z dnem uveljavitve tega sklepa se zbriše vpis ukrepa družbenega varstva in pooblastila začasnega poslovodnega organa iz sodnega registra.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 7. 7. 1991.
Št. 108-6/90
Ljubljana, dne 20. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Ljubljana Bežigrad
Franci Polak l. r.

AAA Zlata odličnost