Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991

Kazalo

104. Sklep o revalorizaciji cen geodetskih storitev v občini Idrija, stran 122.

Na podlagi 4. člena odloka o cenah za geodetske storitve v občini Idrija (Uradni list SRS, št. 2/85) je Izvršni svet Skupščine občine Idrija na seji dne 24 6 1991 izdal
SKLEP
o revalorizaciji cen geodetskih storitev v občini Idrija
Cene geodetskih storitev iz 2. člena odloka o cenah za geodetske storitve se valorizirajo tako, da znašajo:
+---------------------------------------------------+---------------+--------+
|Opis storitve                   |Normativi v  |  Cena|
|                          |urah      |    |
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|                          |T  |F  |p  |    |
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|1. Parcelacija                   |  |   |  |    |
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|1.1. manjše odtujitve, spremembe posestnih meja  |  |   |  |    |
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|1.1.1. delitev na 2 dela površine do 0,3 ha    |3  |3  |3  |2.109,00|
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|1.1.2. za vsako nadaljnjo novo parcelo       |1,5 |1,5 |1,5 |1.054,50|
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|1.1.3. za vsakih začetih 10 a površine nad 0,3 ha |0,5 |0,5 |0,5 | 351,50|
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|1.2. razlastitve za prostorske izvedbene akte,   |  |   |  |    |
|dolžinske objekte                 |  |   |  |    |
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|1.2.1. za vsako spremenjeno parcelo        |2  |2  |2  |1.406,00|
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|1.2.2. za vsakih začetih 100 m oboda        |0,5 |0,5 |0,5 | 351,50|
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|1.3. gradbene parcele               |  |   |  |    |
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|1.3.1. za prenos ene gradbene parcele       |1  |1  |1  | 703,00|
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|1.3.2. za izvedbo parcelacije ene gradbene parcele |1,5 | 1,5 |1,5 |1.054,50|
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|2. Mejni ugotovitveni postopek           |  |   |  |    |
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|2.1. za prvo ugotovljeno in zamejičeno       |  |   |  |    |
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|ter izmerjeno mejno točko             |1  |1  |1  | 703,00|
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|2.2. za vsako nadaljnjo mejno točko        |0,5 |0,5 |0,5 | 351,50|
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|3. Prenos in obnova posestne meje po podatkih   |  |   |  |    |
|zemljiškega katastra                |  |   |  |    |
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|3.1. za prenos prve mejne točke na podlagi merskih |2  |2  |2  |1.406,00|
|podatkov                      |  |   |  |    |
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|3.2. za prenos vsake nadaljnje mejne točke     |1  |1  |1  | 703,00|
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|3.3. prenos mejne točke po izvršenem mejnem    |0,5 |0,5 |0,5 | 351,50|
|ugotovitvenem postopku               |  |   |  |    |
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|4. Izdelava geodetskih podlag za pripravo     |  |   |  |    |
|prostorskih izvedbenih aktov            |  |   |  |    |
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|4.1. za prvih 10 arov površine           |1,5 |1,5 |1,5 |1.054,50|
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|4.2. za vsakih začetih nadaljnjih 10 arov     |1  |1  |1  | 703,00|
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|5. Izdelava geodetskih načrtov novega stanja    |  |   |  |    |
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|5.1. za prvih 10 arov površine           |1,5 |1,5 |1,5 |1.054,50|
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|5.2. za vsakih začetih nadaljnih 10 arov      |1  |1  |1  | 703,00|
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|6. Zakoličenje stavb in objektov          |  |   |  |    |
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
|6.1. za vsakih začetih 50 m2 tlorisne površine   |1  |1  |0,5 | 568,00|
|stavbe                       |  |   |  |    |
+---------------------------------------------------+----+-----+----+--------+
7. Urne cene za posamezne kategorije del, ki se uporabljajo v primerih, kjer ni mogoče obračunati stroškov po ceniku so:
P-pisarniško geodetsko delo       270,00
T-terensko geodetsko delo        283,00
F-figurantsko delo            150,00
8. Cenam geodetskih storitev po ceniku se posebej dodajo materialni stroški
(mejniki, obrazci, kilometrina, poštnina)
Storitev se obračunava kot celota po ceni, ki velja ob zaključku terenskega dela.
Opombe k normativom in izračunu cene
1. Cena storitve se poveča za 50%, če se storitev izvaja na gozdnem območju
2. Mejni ugotovitveni postopek je že vključen v normativu za parcelacijo in se posebej ne računa.
3. Cena storitve 2. (mejni ugotovitveni postopek) velja, če predstavlja mejni ugotovitveni postopek samostojno storitev.
4. V normativih in cenah je vključena navezava na geodetsko mrežo.
5. Cena za zakoličenje ne vsebuje gradbenih profilov.
6. V cenah za izvedbo posameznih storitev niso vključena opravila izvedbe sprememb v uradnih evidencah, ki so posledica opravljene storitve, saj se taka opravila ne zaračunavajo kot storitev.
7. Pri prenosu in obnovi posestne meje (naloga 3) ter zakoličenje stavb in objektov (naloga 6) je storitev končana, ko je opravljena na terenu in je podpisan zapisnik.
Ta sklep začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Idrija
Milan Božič, dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost