Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3. 7. 1991

Kazalo

103. Sklep o pooblastitvi PARS, d.o.o., Podjetje za geodezijo in prostorsko informatiko za opravljanje storitev s področja geodetske službe, stran 122.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o geodetski službi (Uradni list SRS, št. 23/76, 42/86) in 4. člena odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter Izvršnega sveta Skupščine občine Idrija (Uradni list RS, št. 19/90, 26/90, 33/90, 4/91 in 10/91) je Skupščina občine Idrija na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 18. 6. 1991 sprejela
SKLEP
o pooblastitvi PARS, d. o. o., Podjetje za geodezijo in prostorsko informatiko za opravljanje storitev s področja geodetske službe
I
PARS, d. o. o.. Podjetje za geodezijo in prostorsko informatiko Idrija, se v skladu z zakonom 6 geodetski službi pooblašča za opravljanje naslednjih-geodetskih storitev:
– zakoličbe stavb in objektov
– izdelave geodetskih načrtov za potrebe lokacijske dokumentacije
– izdelave geodetskih načrtov lege novozgrajenih stavb za potrebe tehničnega pregleda.
II
PARS, d.o.o., Podjetje za geodezijo in prostorsko informatiko Idrija opravlja storitve iz I. točke tega sklepa po cenah Geodetske uprave.
III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 032-2/84, objavljen v Uradnem listu SRS, št. 16/84.
IV
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 039-1/91
Idrija, dne 18. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
dr. med. Janez Podobnik l. r.

AAA Zlata odličnost