Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

862. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Logatec, stran 1654.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97 in 74/98), 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 21. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 4/95) je Občinski svet občine Logatec na 2. redni seji dne 18. 2. 1999 sprejel
S K L E P
o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Logatec
I
S tem sklepom se določijo naslednji športni objekti občinskega pomena v Občini Logatec, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa:
– bazen Mareke (parc. št. 461/12, 498/1, 498/2, 503/2 in 503/3 vse k. o. Gorenji Logatec),
– igrišče na Sekirici (parc. št. 1373/1, 1373/3, 1375, 1378, 1383, 1384, 1386, 1387, 1404/2, 1414/2 vse k. o. Blekova vas in parc. št. 178/2, 178/3, 178/4 vse k. o. Gorenji Logatec),
– park in balinišče na Naklu (parc. št. 42/2, 43/3, 43/6, 43/7, 44/3, 48/1 in 46/1 vse k. o. Blekova vas),
– igrišče pri Narodnem domu (parc. št. 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/10 in 1540/13 vse k. o. Blekova vas),
– igrišče Kovk v Rovtah (parc. št. 298/7 k. o. Rovte).
II
Nepremičnine, navedene v I. točki se bodo na predlog Občine Logatec kot lastnina Občine Logatec vknjižile v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki po preteku roka, navedenega v 64. členu zakona o športu.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 621-1/99
Logatec, dne 22. februarja 1999.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

AAA Zlata odličnost