Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1995 z dne 30. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1995 z dne 30. 10. 1995

Kazalo

2900. Odlok o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto, stran 4891.

Na podlagi 29. in 63. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št.13/95) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na seji dne 28. 9. 1995 sprejel
O D L O K
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto
1. člen
Z namenom, da zagotovimo trajno namembnost objektov za kulturne dejavnosti, s tem odlokom razglašamo za javno infrastrukturo na področju kulture nepremičnine na območju Mestne občine Novo mesto, kjer se opravlja kulturna dejavnost.
2. člen
Pri prometu nepremičnin, ki niso v lasti občine, ima Mestna občina Novo mesto prednostno pravico nakupa.
3. člen
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Mestne občine Novo mesto, ki so bile na dan 17. 12. 1994 v upravljanju javnih zavodov na področju kulture:
– Kulturni center Janez Trdina
parc. št. 1292, poslovna stavba v izmeri 1924 m2, vl. št. 868 k.o. Novo mesto,
parc. št. 1293, dvorišče v izmeri 2383 m2, vl. št. 868 k.o. Novo mesto,
družbena lastnina, zemljiškoknjižni imetnik pravice uporabe RS, Ministrstvo za obrambo (na podlagi menjalnih pogodb je občina 65,76 % lastnik, Ministrstvo za obrambo 34,24 %).
– Dom kulture Novo mesto
parc. št. 1430, poslovna stavba v izmeri 595 m2 in dvorišče v izmeri 45 m2, vl. št. 344 k.o. Novo mesto,
parc. št. 1429, dvorišče v izmeri 281 m2, vl. št. 344 k.o. Novo mesto,
družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Dom kulture Novo mesto.
– Knjižnica Mirana Jarca
parc. št. 1469, poslovna stavba v izmeri 512 m2, dvorišče v izmeri 169 m2, vl. št. 1, k.o. Novo mesto,
parc. št 1472, poslovna stavba v izmeri 349 m2 in dvorišče v izmeri 180 m2, vl. št. 1, k.o. Novo mesto,
parc. št. 1470, zelenica v izmeri 215 m2, vl. št. 1, k.o. Novo mesto,
parc. št. 1471, travnik v izmeri 418 m2, vl. št. 1, k.o. Novo mesto
parc. št. 1475, stanovanjsko dvorišče v izmeri 86 m2 in dvorišče v izmeri 226 m2, vl. št. 1, k.o. Novo mesto
parc. št. 1476, zelenica v izmeri 229 m2, vl. št. 1, k.o. Novo mesto,
družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Študijska knjižnica Mirana Jarca, in
parc. št. 1603, poslovna stavba v izmeri 531 m2 in dvorišče v izmeri 17 m2, vl. št. 459 k.o. Novo mesto (prostori oddelka za odrasle v izmeri 143,69 m2, v pritličju),
družbena lastnina, imetnik pravice uporabe občinska izobraževalna skupnost.
– Jakčev dom
parc. št. 1682, poslovna stavba v izmeri 324 m2 in dvorišče v izmeri 12 m2, vl. št. 356 k.o. Novo mesto,
parc. št. 1681, zelenica v izmeri 42 m2, vl. št. 332 k.o. Novo mesto, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Dolenjski muzej Novo mesto.
– Kompleks Dolenjskega muzeja
parc. št. 1705, Križatija, poslovna stavba v izmeri 398 m2, vl. št.343 k.o. Novo mesto,
parc. št. 1703, Dolenjska galerija, poslovna stavba v izmeri 355 m2 in funkcionalni objekt v izmeri 28 m2, vl. št. 343 k.o. Novo mesto,
parc št. 1709, Uprava in Muzej novejše zgodovine, stavbišče v izmeri 726 m2 in dvorišče v izmeri 427 m2, vl. št. 959 k.o. Novo mesto,
parc. št. 1699, Lehmanova (Ropasova) hiša, stavbišče v izmeri 214 m2, vl. št. 356 k.o. Novo mesto,
parc. št. 1700, garaža v izmeri 39 m2, funkcionalni objekt v izmeri 11 m2 in dvorišče v izmeri 408 m2, vl. št. 356 k.o. Novo mesto,
parc. št. 1701, njiva v izmeri 294 m2, vl. št. 356 k.o. Novo mesto,
parc. št. 1702, travnik v izmeri 397 m2, vl. št. 356 k.o. Novo mesto,
parc. št. 1704, dvorišče v izmeri 334 m2, vl. št. 343 k.o. Novo mesto,
parc. št. 1706, dvorišče v izmeri 537 m2, vl. št. 343 k.o. Novo mesto,
parc. št. 1707, pot v izmeri 326 m2, vl. št. 343 k.o. Novo mesto,
parc. št. 1708, zelenica v izmeri 399 m2, vl. št. 343 k.o. Novo mesto, družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Dolenjski muzej.
– Grad Grm
parc. št. 1339, poslovna stavba v izmeri 1609 in dvorišče v izmeri 612 m2, vl. št. 1667 k.o. Kandija, lastnik: IMV Holding.
– Narodni dom
parc. št. 1683, poslovna stavba v izmeri 499 m2, vl. št. 333 k.o. Novo mesto,
parc. št. 1684, gospodarsko poslopje v izmeri 19 m2 in dvorišče v izmeri 201 m2, vl. št. 333 k.o. Novo mesto,
družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Dolenjski projektivni biro.
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša tudi oprema zgoraj navedenih nepremičnin, ki služi kulturnim dejavnostim.
4. člen
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Mestne občine Novo mesto, ki so bile na dan 17. 12. 1994 družbena oziroma javna lastnina in so namenjene opravljanju kulturne dejavnosti.
– Kulturni dom Gabrje
parc. št. 1551, njiva v izmeri 3759 m2, vl. št. 2775 k.o. Gabrje,
družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Krajevna skupnost Gabrje.
– Kulturni dom Otočec
parc. št. 127, stavbišče v izmeri 153 m2, vl. št. 278 k.o. Šentpeter, lastnik Športna unija Slovenije, Ljubljana, Tabor 14.
– Zadružni dom Mirna Peč
parc. št. 643/1, poslovna stavba v izmeri 579 m2 in dvorišče v izmeri 722 m2, vl. št. 1010 k.o. Mirna Peč (dvorana v izmeri 216 m2),
družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Občinski ljudski odbor Novo mesto.
– Kulturni dom Straža
parc. št. 49/6, poslovna stavba v izmeri 946 m2, vl. št. 985 k.o. Gor. Straža,
družbena lastnina, imetnik pravice uporabe KZ “KRKA” Novo mesto.
– Mladinski dom Rumanja vas
parc. št. 3170/2, poslovna stavba v izmeri 184 m2, in seznam I. k.o. Jurka vas.
– Gasilski dom Stranska vas
parc. št. 910/2, poslovna stavba v izmeri 280 m2, vl. št. 609 k.o. Stranska vas - dvorana,
lastnik: Prostovoljno gasilsko društvo Stranska vas.
– Gasilski dom Mali Podljuben
parc. št. 1880/2, poslovna stavba v izmeri 121 m2 in zelenica v izmeri 35a 55 m2 vl. št. 911 k.o. Veliki Podljuben,
lastnik: Gasilsko društvo Mali Podljuben.
– Zadružni dom Uršna sela
parc. št. 398, stavbišče v izmeri 316 m2, vl. št. 1524 k.o. Dobindol (dvorana v izmeri 60 m2),
družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Kmetijska zadruga “Krka” Novo mesto.
– Krajevni dom Dvor
parc. št. 160, stavbišče v izmeri 144 m2, vl. št. 6 k.o. Dvor,
družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Občinski ljudski odbor Novo mesto.
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša tudi oprema v teh objektih, ki služi za opravljanje kulturne dejavnosti.
5. člen
Občinski svet na podlagi tega odloka predlaga zaznambo teh nepremičnin kot javne infrastrukture na področju kulture v zemljiški knjigi.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-9/95-12
Novo mesto, dne 28. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine
Novo mesto
Janez Mežan l. r.